Most Active Runner Report 2019 

  Dan Dziuba

  7/10/2020      11:55:38 AM

name place inGroup race date Miles time pace
Dan Dziuba 536 54 Shamrock Run 3/2/2019 5 0:41:42 0:08:23
Dan Dziuba 448 48 Buffalo Half Marathon 5/26/2019 13.1 1:49:19 0:08:20
Dan Dziuba 597 488 JP Morgan Corporate Challenge 6/13/2019 3.5 0:26:32 0:07:35
Dan Dziuba 242 23 Buffalo Subaru 4 Mile Chase 7/19/2019 4 0:32:24 0:08:06
Dan Dziuba 272 12 Queen City Half Marathon 7/27/2019 13.1 2:58:08 0:13:35
Dan N. Dziuba 2017 189 YMCA Turkey Trot 11/28/2019 5 0:42:51 0:08:37
Buffalo area  2019 road races run by  Dan Dziuba  =     6


Home     News     Articles     Races     Results     Resources     Links     Forum     Pictures     Contact Us    

Copyright © 2000 - 2020   BuffaloRunners.com