Most Active Runner Report 2019 

  Ian Shear

  8/3/2020      10:44:37 PM

name place inGroup race date Miles time pace
Ian Shear 28 4 Mr. Ed's Superbowl Warmup 2/3/2019 3.1 0:21:42 0:06:59
Ian Shear 32 23 Checkers Indoor Track 200 2/10/2019 0.1 0:00:34 0:04:34
Ian Shear 21 18 Checkers Indoor Track 800 2/10/2019 0.5 0:02:48 0:05:38
Ian Shear 25 23 Checkers Indoor Track 1600 2/10/2019 1 0:05:53 0:05:55
Ian Shear 5 1 Running Buffalo 5/5/2019 3.1 0:22:13 0:07:09
Ian Shear 17 2 Bufalo Greek Fest 5K 5/10/2019 3.1 0:21:23 0:06:53
Ian Shear 13 1 Brian Dugan Memorial Scholarship 5K 5/17/2019 3.1 0:21:28 0:06:55
Ian Shear 11 1 Dirt Devil Trail Series #2 5/28/2019 3 0:27:55 0:08:43
Ian Shear 7 1 Girls On The Run 5K 6/2/2019 3.1 0:22:02 0:07:06
Ian Shear 8 1 The Grace Race 6/4/2019 3.1 0:21:16 0:06:51
Ian Shear 10 1 A Walk In Lauren's Shoes 5K 6/9/2019 3.1 0:23:39 0:07:37
Ian Shear 8 1 Dirt Devil 3 Mile Trail #4 6/11/2019 3 0:24:35 0:07:55
Ian Shear 13 1 Dirt Devil Trail 3 Miles #5 6/18/2019 3 0:25:03 0:08:05
Ian Shear 5 5 Knox Farm Trail Run 6/20/2019 5 0:36:31 0:07:18
Ian Shear 9 1 Dirt Devil Trail 3 Miles #6 6/25/2019 3 0:25:34 0:08:15
Ian Shear 100 4 Depew-Lancaster B&G Club 10K 7/4/2019 6.2 0:49:01 0:07:53
Ian Shear 9 8 Daemen College Track 800 Meters 7/11/2019 0.5 0:02:57 0:05:56
Ian Shear 8 6 Daemen College Track 1600 Meters 7/11/2019 1 0:06:23 0:06:25
Ian Shear 12 11 BOC Chestnut Ridge Trail Run 7/18/2019 5 0:53:25 0:10:41
Ian Shear 9 1 Rotundo's Run 7/27/2019 3.1 0:22:57 0:07:23
Ian Shear 12 1 Raby Family Memorial Run 8/9/2019 3.1 0:22:03 0:07:06
Ian Shear 15 13 Cross Country Crusade 8/17/2019 3.1 0:23:33 0:07:35
Ian Shear 11 1 Our Lady of Czestochowa Parish 5K 8/25/2019 3.1 0:22:39 0:07:17
Ian Shear 3 1 NCCC Alumni Association 5K 9/13/2019 3.1 0:21:15 0:06:50
Ian Shear 6 1 Depew-Lancaster Rivalry Run 10/19/2019 3.1 0:21:12 0:06:49
Buffalo area  2019 road races run by  Ian Shear  =     25


Home     News     Articles     Races     Results     Resources     Links     Forum     Pictures     Contact Us    

Copyright © 2000 - 2020   BuffaloRunners.com