Most Active Runner Report 2019 

  Ian Shear

  5/24/2019      1:35:39 AM

name place inGroup race date Miles time pace
Ian Shear 28 4 Mr. Ed's Superbowl Warmup 2/3/2019 3.1 0:21:42 0:06:59
Ian Shear 21 18 Checkers Indoor Track 800 2/10/2019 0.5 0:02:48 0:05:38
Ian Shear 25 23 Checkers Indoor Track 1600 2/10/2019 1 0:05:53 0:05:55
Ian Shear 5 1 Running Buffalo 5/5/2019 3.1 0:22:13 0:07:09
Ian Shear 17 2 Bufalo Greek Fest 5K 5/10/2019 3.1 0:21:23 0:06:53
Ian Shear 13 1 Brian Dugan Memorial Scholarship 5K 5/17/2019 3.1 0:21:28 0:06:55
Buffalo area  2019 road races run by  Ian Shear  =     6


Home     News     Articles     Races     Results     Resources     Links     Forum     Pictures     Contact Us    

Copyright © 2000 - 2019   BuffaloRunners.com