Most Active Runner Report 2019 

  Laura Kashishian

  7/14/2020      10:19:33 PM

name place inGroup race date Miles time pace
Laura Kashishian 27 2 Rosie's Run 5K 6/1/2019 3.1 0:34:35 0:11:08
Laura Kashishian 246 14 Superhero Race 5K 6/7/2019 3.1 0:34:24 0:11:04
Laura Kashishian 684 55 Buffalo Subaru 4 Mile Chase 7/19/2019 4 0:43:11 0:10:48
Laura Kashishian 59 3 Queen City HM 10K 7/27/2019 6.2 1:05:51 0:10:36
Laura Kashishian 443 28 Ronald McDonald House 5K 7/31/2019 3.1 0:31:30 0:10:08
Laura Kashishian 56 6 Kidney Walk & Run 8/11/2019 3.1 0:32:09 0:10:21
Laura Kashishian 79 2 Bond Lake RUT Run 8/12/2019 3.4 0:38:40 0:11:22
Laura Kashishian 546 25 Buffalo Sabres 5K 8/17/2019 3.1 0:32:46 0:10:33
Laura Kashishian 98 6 Run The Runway 8/18/2019 3.1 0:32:49 0:10:34
Laura Kashishian 1667 203 Wineglass Half Marathon 10/6/2019 13.1 2:21:43 0:10:49
Laura Kashishian 26 1 Niagara Falls Fire Dept Toy Drive 5K 10/12/2019 3.1 0:30:37 0:09:51
Laura Kashishian 7762 434 YMCA Turkey Trot 11/28/2019 5 0:57:55 0:11:39
Buffalo area  2019 road races run by  Laura Kashishian  =     12


Home     News     Articles     Races     Results     Resources     Links     Forum     Pictures     Contact Us    

Copyright © 2000 - 2020   BuffaloRunners.com